Členské a úhrada

Výška členského závisí od počtu cvičení v konkrétnom semestri.

Jeseň

September, Október, November, December

Mini 1 – Mini 3  13 cvičení / 130€

Mini/Explorer – Junior  13 cvičení / 117 €

Baby masáže – 5 lekcií/70€

Zima

Január, Február,
Marec

Mini 1 – Mini 3     11 cvičení / 110€

Mini/Explorer – Junior     11 cvičení / 99 €

Jar

Apríl, Máj, Jún

Mini1 – Mini 3     11 cvičení / 110€

Mini/Explorer – Junior     11 cvičení / 99 €

Výška členského je pre kategórie:

 Mini 1- Mini 3  10 eur/ 1 cvičenie 

 Mini/Explorer – Junior  9 eur/ 1 cvičenie. 
Úhrada členského Baby Balance je jednorazová na začiatku každého kurzu.

Výnimka pre tehotné maminy – 3 vstupy

Pre tehotné maminky je tu možnosť úhrady členského prostredníctvom 3 vstupov (3 vstupenky na 3 cvičenia).

Cena 1 cvičenia ostáva nezmenená, čiže cena troch vstupov je 27 eur.

Zľava pre súrodencov je 15%.

Vstupy si vyčerpáte podľa Vašich možností a po rezervácii miesta prostredníctvom dochádzkového systému.

Úhrada sa vykoná

  • prevodom na účet  SK81 0900 0000 0051 7258 9117                                 
  • Variabilný symbol: dostanete ho v potvrdzujúcom maily hneď po odoslaní prihlášky (do poznámky uviesť: členské a meno dieťaťa)
  • v hotovosti lektorke najneskôr na 1. Cvičení

Prečítajte si prevádzkový poriad