Balance Dance

24 až 36 mesiacov
Pohybovo-rytmická príprava tanec pre deti.

Podstatou projektu Balance Dance je, ako napovedá názov, tanec a pohyb v najrôznejšej podobe. Avšak nielen to.

Balance Dance je pohybovo-rytmická príprava našich najmenších vo veku 24-36 mesiacov.

Využíva prvky rytmizácie, ktorá je pre malé deti tak prirodzená a vďaka nej si ľahšie osvojujú napríklad aj rečový prejav v podobe b.

Okrem toho sa tu stretnete s hudobným základom, najmä prostredníctvom Orfových nástrojov a samozrejme širokej plejády tematickej hudby.

A k tomu už len veľa veľa pohybu a tanca. Preto neváhajte a pridajte sa s Vašimi deťmi k nám. My sa už na Vás tešíme!