Junior

26 až 39 mesiacov
Príprava na vstup do materskej školy.

Realizujeme aktivity a hry, ktoré podporujú dieťa vo vybudovaní základnej pohybovej prípravy, získaniu základných pohybových, sociálnych a komunikačných zručností.

Za prítomnosti rodiča, dieťa nenásilnou formou postupne pripravujeme na nástup do škôlky, aby jeho budúcu absenciu zvládlo ľahšie a rýchlejšie.

Okrem cvičenia s vlastným telíčkom a množstvom pomôcok sa stretávame s prvým učením rôznych zaujímavých tém, vlastnou prezentáciou, pomocou iných kamarátov, samostatnou prácou, a pod. Pracujeme na zdolávaní tolerantného prístupu, trpezlivosti a dodržiavaní prvých pravidiel. Učíme sa malé choreografie. Pracujeme síce pod dohľadom rodičov, ale už prevažne bez ich priameho zasahovania, v interakcii dieťa – lektor. Juniori sú malí „veľkáči“

Podporujeme budovanie vzťahov rodič-dieťa, ponúkame inšpiráciu pre rodičov na aktivity doma.

 

Periodicita a trvanie: týždenne/ 50 min.

Počet detí v skupine: 10

 

Radostné obdobie prvého samostatného konania.

Na našich hodinách sa zameriavame aj na:

  • Zdolávanie prvých pravidiel,
  • Cvičenie s vlastným telom s veľkým množstvom pomôcok,
  • Malé – veľké choreografie,
  • Učenie samostatnosti,
  • Pracovanie na budovaní tolerantného prístupu a trpezlivosti a i.