Mini 1

3 až 5 mesiacov
Bábätko sa nepretáča, pretáča sa, nepohybuje sa v priestore.

Pracujeme pomalým a pokojným tempom. Kladieme dôraz na vysvetľovanie a argumentáciu jednotlivých postupov. V rámci skupiny sa venujeme rodičom a bábätkám aj individuálne. Okrem stretnutí budete mať možnosť pracovať aj v domácom prostredí s pomocou krátkych vzdelávacích videí.

Periodicita a trvanie: týždenne/ 60 min.

Počet detí v skupine: 6

Pri voľbe kategórie MINI 1 je dôležitý aktuálny pohybový prejav – bábätko sa nepretáča, pretáča sa, nepohybuje sa v priestore.

Na našich hodinách sa zameriavame aj na:

  • Hlavne vzdelávanie rodiča
  • Manipulácia rodiča s bábätkom
  • Vývin v celistvosti – pozornosť venujeme všetkým aspektom vývinu
  • Postupnosť prirodzeného psychomotorického vývinu od narodenia
  • Hravé cvičenia na posilnenie posturálneho svalstva
  • Hry s dieťatkom primerané aktuálnemu vývinovému obdobiu, hra ako metóda učenia dieťaťa
  • Súhry a koordinácia

Pokiaľ už kurz prebieha 3 týždne a viac, je potrebné pred nástupom absolvovať individuálnu hodinu. Zaregistrujte sa preto aj na túto hodinu a naša lektorka vás bude kontaktovať. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.