Mini 3

9 až 12 mesiacov
Lozí, sedí, stavia sa.

Tempo prispôsobujeme dynamike skupiny, ktorá sa vplyvom pohybového boomu bábätiek stupňuje. Kladieme dôraz na vysvetľovanie a argumentáciu jednotlivých postupov.

V rámci skupiny sa venujeme rodičom a bábätkám aj individuálne. Okrem stretnutí budete mať možnosť pracovať aj v domácom prostredí s pomocou krátkych vzdelávacích videí.

 

Periodicita a trvanie: týždenne/ 60 min.

Počet detí v skupine: 9

 

Pri voľbe kategórie MINI 3 je dôležitý aktuálny pohybový prejav – bábätko lozí, stavia sa s oporou, chodí popri opore.

Na našich hodinách sa zameriavame aj na:

  • Manipulácia rodiča s bábätkom
  • Vhodné stimulácie
  • Vývin v celistvosti – pozornosť venujeme všetkým aspektom vývinu
  • Postupnosť prirodzeného psychomotorického vývinu od narodenia
  • Spoznávanie, vnímanie vlastného tela
  • Hry s dieťatkom, hra ako metóda učenia dieťaťa
  • Súhry a koordinácia
  • Masáž a dotyk
  • Jemná motorika, úchop