Mini/Explorer

12 až 14 mesiacov
Hravou formou k rozvíjaniu všetkých oblastí vývinu v rovnováhe

Prispôsobíme sa dynamike detí a ich potrebám. Zároveň ich budeme viesť hravou formou k rozvíjaniu všetkých oblastí vývinu v rovnováhe. Úžasná dynamika celej skupiny prejde postupne premenou a z bábätiek sa stanú deti s chuťou objaviť celý svet. Rodičom poskytneme veľa informácií a inšpirácií, ktoré zužitkujú pri práci s dieťatkom v domácom prostredí.

  1. Periodicita a trvanie: týždenne/ 45 min.

Počet detí v skupine: 10

Čo by malo dieťa v tejto kategórii zvládať? Dieťatko sa stavia s oporou, stavia sa bez opory, chodí popri opore, samostatná chôdza.

  • Na našich hodinách sa zameriavame aj na:
  • Psychomotorický vývin pre dané vekové obdobie, nielen s dôrazom na stránku hrubej motoriky, ale aj psychických funkcií,
  • Nadobúdanie a upevňovanie správnych pohybových vzorcov vhodnou a primeranou stimuláciou zo strany rodiča,
  • Pohľad na dieťa v celistvosti,
  • Posilnenie svalového korzetu trupu, koordinácie, rovnováhy a stability,
  • Ako sa rozvíja chôdza, detské chodidlá, správna prvá obuv, či jej samotná potreba,
  • Ďalšie dôležité aspekty vývinu: myslenie, pamäť, sústredenie, reč a komunikácia, súhry, jemná motorika, koordinácia a manipulácia, zapájanie všetkých zmyslov- vnímanie, sociálne a emocionálne zrenie,
  • Náučné hry na rozvoj dieťatka,
  • Posilnenie Vašich rodičovských kompetencií. Vy ste tí, ktorí vedia o svojom dieťati najviac.